بازی قرن: دنیای جدید

بازی قرن: دنیای جدید

قرن ها پیش، تجارت ادویه مهمترین تجارت دنیا محسوب می شد؛ تجارت ادویه، امپراتوری های بسیاری را بنیان گذاشت و امپراتوری های بسیاری را به خاک نابودی کشاند؛ مردان بسیاری را به جست وجوی گوشه و کنار ناشناخته ی کره ی خاکی فرستاد و باعث اکتشاف دنیاهایی جدید شد.

تعداد بازیکن: 2 تا 4 نفر

درجه سختی: متوسط

رده سنی: نوجوان

دریافت اپلیکیشن بازی بازی

برای دریافت آموزش این بازی، کافیست تا اپلیکیشن ما را دریافت کنید. اپلیکیشن بازی بازی بر روی سیستم عامل های اندروید و ios قابل اجرا است.